Day: December 5, 2013

Pritužba organizacije A. s. c. protiv stomatološke organizacije V. v. r. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-516/2013-02 datum: 6. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c iz B, protiv Stomatološke ordinacije V. v. r. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 11. juna 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju V. v. r, sa ciljem…

Opširnije →
back to top