Дан: 5. децембра 2013.

Притужба oргaнизaциje A. с. ц. прoтив стoмaтoлoшке oргaнизaциje В. в. р. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-516/2013-02 датум: 6. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц из Б, против Стоматолошке ординације В. в. р. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 11. јуна 2013. године позвао Стоматолошку ординацију В. в. р, са циљем…

Опширније →
back to top