Konferencija “Borba protiv diskriminacije u Srbiji”

Najveću ulogu u borbi protiv diskriminacije, za koju kriza ne sme biti izgovor, ima država i samo se reagovanjem može postići napredak u borbi protiv netolerancije, poručeno je sa okruglog stola “Borba protiv diskriminacije u Srbiji”, koji su organizovali Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, u saradnji sa Zaštitnikom građana i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Na skupu, na kome je predstavljen izveštaj Komisije koji govori o stanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, poručeno je da samo nulta tolerancija prema diskriminaciji može doprineti stvaranju demokratskog društva u Srbiji. Članica Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Vini Sorgdrader rekla je da je borba protiv diskriminacije u poslednjih nekoliko godina poboljšana ali da Romi, Bošnjaci i Albanci trpe određeni vid diskriminacije u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i zaštite zdravlja. Ona je istakla da je u Srbiji načinjeno nekoliko važnih koraka donošenjem odgovarajućih zakonskih rešenja i uspostavljanjem nezavisnih institucija, kao što je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, ali da se ta borba ne može obavljati iz Strazbura i drugih sedišta međunarodnih organizacija, jer najveći značaj imaju lokalne vlasti i regionalni nivo. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, ocenila je da je u Srbiji diskriminacija veoma raširena, što potvrđuju istraživanja, ali i sve veći broj pritužbi. Kako je navela, napredak na tom polju može doneti samo nulta tolerancija prema diskriminaciji, a u tome se moraju mobilisati vlasti, NVO, mediji i nezavisne institucije. Poverenica je istakla značaj izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije, koju će pratiti i akcioni plan sa konkretnim merama i predlozima. Zaštitnik građana Saša Janković rekao je da najveću odgovornost za borbu protiv diskriminacije ima država, čiji je zadatak da te vrednosti proširi na celo društvo, kako dostojanstvo nijednog građanina ne bi bilo ugroženo. On je naglasio da se propisi moraju primenjivati i onda kada ne nailaze na odobravanje svih, ocenivši da državni organi moraju trajno da prate stanje kada je reč o diskriminaciji i reaguju ukoliko do nje dođe.


microsoft-word-icon Obraćanje poverenice Nevene Petrušić na otvaranju konferencije Preuzmi


microsoft-word-icon Obraćanje poverenice Nevene Petrušić na panelu Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top