Дан: 28. јула 2021.

99-21 Притужба због дискриминације на основу националне припадности

бр. 07-00-107/2021-02 датум: 28.7.2021.године МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против Републичког геодетског завода (у даљем тексту: Завод), због дискриминације на основу претпостављеног личног својства – национална припадноста. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је носилац права својине на катастарским парцелама бр. 1990/2 и 1990/3 КО на катастарској општини ББ,…

Опширније →
back to top