Обавештење за јавност поводом притужбе Удружења грађанки Femplatz против Драгољуба Петровића

У поступку поводом притужбе Удружења грађанки Femplatz против Драгољуба Петровића, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да су у тексту који је објављен на сајту iskra.co. 2.6.2021. године, под називом: Молба да опозовете закон: Писмо чувеног српског лингвисте професора Драгољуба Петровића председнику Србије, повређене одредбе члана 11. у вези са чланом 20. Закона о забрани дискриминације.

Драгољубу Петровићу је препоручено да објави јавно извињење свим женама, у електронском или штампаном медију, као и да убудуће води рачина да у изјавама, ставовима и садржајима које износи не подстиче дискриминацију према женама, као ни стереотипе и предрасуде о друштвеним улогама полова.
Драгољуб Петровић је након доношења мишљења са препоруком, овом органу доставио текст под насловом: „Млого се извињавам“. Како објављени текст не представља извињење у складу са датом препоруком Повереник је изрекао меру опомене.

С обзиром да Драгољуб Петровић није поступио по препоруци ни после опомене у законском року од 30 дана, повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top