Ознака: Рaд и зaпoшљaвaњe

Притужба Ј. Х. В. против Дома здравља због дискриминације по основу породичног статуса у области рада

бр. 07-00-514/2014-02 датум: 16. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Х. В. из Ш, против Дома здравља „В.“, а поводом конкурса за упис на специјализацију из гинекологије. У притужби је навела да јој није одобрена специјализација, да је конкурс спроведен са много неправилности и да јој је у…

Опширније →
Притужба В. П. против Дома здравља због дискриминације по основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-544/2014-02 датум: 11. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. П. из Д, против Дома здравља „Б“, а поводом конкурса за упис на специјализацију. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља „Б.“ прописани…

Опширније →
Притужба В. П. против послодавца Н. због дискриминације по основу сексуалне оријентације у области рада

бр. 07-00-548/2014-02 датум: 11. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби В. П. из Б, поднете против бившег послодавца предузећа Н. д.о.о. Б, поводом тврдње да му је отказан уговор о раду због његове сексуалне оријентације. У притужби је наведено да је В. П. био у радном односу код послодавца…

Опширније →
Притужба Г. М. против Дома здравља због дискриминације по основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-533/2014-02 датум: 9. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. М. из Н. Б, против послодавца Дома здравља „Н. Б.“, а поводом конкурса за упис на специјализацију који су објављени у августу и октобру 2014. године. Током поступка утврђено је да су Правилником о измени и допуни Правилника…

Опширније →
Притужба М. Ж. против д.о.о. због дискриминације по основу породичног статуса у области рада

бр. 07-00-490/2014-02 датум: 2. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби М. Ж. из Б, против привредног друштва „И.“ д.о.о. Б, због дискриминације на основу пола и породичног статуса у области рада. У притужби је наведено да је М. Ж. била запослена код послодавца „И.“ на радном месту референткиње у…

Опширније →
Притужба Д. М. М. против привредног друштва П. СЦГ због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00475/2014-02 датум: 29. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. М. М, држављанке А, коју је поднела против привредног друштва „П. СЦГ“. У притужби је навела да је од 2006. године запослена на пословима финансијске директорке у „П. СЦГ“, као и да је послодавац сваке године уредно подносио…

Опширније →
Притужба Г. М. против И. Б. д.о.о. због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-411/2014-02 датум: 26. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Г. М. из Б, против привредног друштва „И. Б.“ д.о.о. Б. У притужби је навела да је била запослена у привредном друштву „П. М.“ а. д. Ч. и да је привремено упућена на рад у „И….

Опширније →
Притужба С. Д. против ГУ за инспекцијске послове због дискриминације по основу здравственог стања у области рада и запошљавања

бр. 07-00-468/2014-02 датум: 17. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби С. Д. против Градске управе за инспекцијске послове Новог Сада. Притужба је поднета због огласа за избор кандидата за упућивање на обуку ради полагања испита за обављање послова и примену овлашћења Комуналне полиције, у којем је прописан посебан услова…

Опширније →
Притужба В. П. против чланица конкурсне комисије због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-432/2014-02 датум: 17. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa В. П. из Б, против Е. М, Т. С. и Ј. П, чланица конкурсне комисије Вишег јавног тужилаштва у Београду, због наводно дискриминаторних питања која су јој постављена на разговору за посао. Подноситељка притужбе је навела…

Опширније →
Притужба И. С. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-372/2013-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби И. С. из О, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
back to top