Upozorenje povodom nasilja u porodici i partnerskog nasilja

Masakr u Žitištu kod Zrenjanina, kao i ubistvo žene u selu Drenovcu kod Knjaževca za manje od 24 sata poslednji su alarm svim nadležnim službama i organima da hitno reaguju kako bi se preduzele adekvatne i pravovremene mere za sprečavanje partnerskog nasilja koja se prečesto završavaju smrtnim ishodima, upozorila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Poslednji stravični događaji samo podsećaju da je ovo jedan od gorućih problema u našem društvu i da borba protiv nasilja nad ženama mora da obuhvata efikasno sprečavanje tragičnih ishoda i rad na promeni svesti i sistema vrednosti, odnosno modela međusobnih odnosa u kojima se podrazumeva da žena treba da ćuti i trpi ukoliko želi da sačuva goli život, ističe poverenica.

Važno je još jednom istaći da i mediji takođe imaju odgovornost u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, zbog čega je neophodno da se prestane sa izveštavanjem i emitovanjem programa gde se žene omalovažavaju, diskriminišu i stavljaju u podređen položaj. Kada se tragedija desi, pojedini mediji, nažalost, izveštavaju o događajima na senzacionalistički i u svakom smislu neadekvatan način.

Poverenica Janković poziva sve aktere u društvu i sve nadležene organe – od centara za socijalni rad do policije, tužilaštava, sudova, ali i medije i sve građane i građanke da pokažu najviši stepen odgovornosti kako bi se hitno zaustavilo nasilje nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top