Upozorenja

UPOZORENjE POVODOM RASISTIČKIH UVREDA UPUĆENIH STUDENTKINjI IZ KONGA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osuđuje rasističke i ksenofobne komentare koji su na društvenim mrežama upućeni studentkinji iz Konga, za koju je šira javnost saznala nakon što je otpevala pesmu „Kosovski božuri“. Poruke netrpeljivosti i mržnje su nedopustive i zakonom zabranjene, i ne smeju biti deo javnog govora, uključujući i onlajn prostor. Istovremeno, svaki…

Opširnije →
UPOZORENjE ZA JAVNOST – RODNO ZASNOVANO NASILjE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije osuđuje izjavu  nekadašnjeg policijskog službenika Žarka Popovića koji je govorio o odgovornosti za ubistvo devojčice Tijane Jurić. Nedopustivo je i apsolutno neprihvatljivo svako istupanje koje odgovornost za nasilje, a posebno  teška krivična dela prebacuje na žrtvu. Poražavajuće je da takve izjave dolaze od onih koji su nekada bili…

Opširnije →
Upozorenje povodom izjave Dragoslava Bokana

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštruje osuđuje diskriminatornu i nedopustivu izjavu Dragoslava Bokana o Mariniki Tepić. Zakonom je zabranjen govor mržnje, iznošenje diskiminatornih stavova, vređanje i omalovažavanje zasnovano na nacionalnoj pripadnosti, etničkom poreklu, precima, kao ni bilo kom drugom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, upozorava Brankica Janković. Dovođenje bilo čije nacionalne i etničke pripadnosti…

Opširnije →
Upozorenje za javnost povodom skrnavljenja jevrejskog groblja u Beogradu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije osuđuje incident koji se dogodio sinoć kada su nepoznate osobe kamenicama razbile staklo na zgradi jevrejskog groblja u Ruzveltovoj ulici i u zgradu ubacile sekiru. Posebno zabrinjava činjenica da je reč o skrnavljenju groblja. Ovakvi vandalski incidenti ne odražavaju pravu sliku Srbije i nedopustivi su u zemlji koja…

Opširnije →
Upozorenje za javnost povodom stavljanja žutih traka na rukavu građana i građanki koje se protive vakcinaciji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da je stavljanje žutih traka na rukavu građana i građanki koje se protive vakcinaciji protiv Kovida 19, vređanje i omalovažavanje žrtava holokausta. Krajnje je neprimereno dovođenje u vezu jedne od najvećih tragedija prošlosti i miliona ubijenih Jevreja, ali i pripadnika drugih nacionalnosti tokom Drugog svetskog rata, sa protivljenjem…

Opširnije →
Poverenica osudila incidente

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije osuđuje ponašanje dela navijača Crvene zvezde na rukometnoj utakmici sa Novim Pazarom. Ovakvi povici i transparenti podstiču diskriminaciju na osnovu nacionalne i verske pripadnosti i izazivaju strah i neprijateljsko okruženje, što je zabranjeno zakonom. Srbija je država svih njenih građana bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost i…

Opširnije →
Rеаkciја pоvеrеnicе pоvоdоm uvrеdа nа nаciоnаlnој оsnоvi

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić оsuđuје uvrеdlјivе kоmеntаrе kоје је dirеktоr ЈP Stаrа Plаninа Gоrаn Kаrаdžić iznео nа rаčun Nеimа Lеа Bеširiја nа ТV Pink-u. Nеdоpustivо је i zаkоnоm zаbrаnjеnо svаkо iznоšеnjе diskriminаtоrnih stаvоvа nа оsnоvu bilо kоg stvаrnоg ili prеtpоstаvlјеnоg ličnоg svојstvа, pа tаkо i nа оsnоvu nаciоnаlnе pripаdnоsti ili еtničkоg pоrеklа, rеklа…

Opširnije →
UPОZОRЕNјЕ PОVОDОМ UVRЕDА DОKТОRА PRЕDRАGА KОNА

Dоvоđеnjе u vеzu  bilо čiје stvаrnе ili prеtpоstаvlјеnе nаciоnаlnе  pripаdnоsti ili еtničkоg  pоrеklа u vеzu sа prоfеsiјоm  kојu оbаvlја i prоfеsiоnаlnim mišlјеnjimа, kао u slučајu kоmеntаrа Vlаdimirа Gајićа nа rаčun dr Prеdrаgа Kоnа, u nајmаnju ruku је nеdоpustivо,uvrеdlјivо i štеtnо, sаоpštilа је pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić. Prоfеsiоnаlnе kоmpеtеnciје nе mоgu biti stаvlјаnjе u…

Opširnije →
Osuda diskriminatornog teksta o starijima

Povodom više obraćanja građana i građanki zbog teksta “Kad stan ima zadah starosti“ objavljenom na portalu zena.blic.rs, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da se ovim tekstom grubo omalovažavaju stariji i vređa njihovo dostojanstvo, i osuđuje ovakav diskriminatorni način prikazivanja starijih. Na nedopustiv i krajnje uvredljiv način, problematizuju se higijena, odevanje, ishrana i stil…

Opširnije →
Rеаkciја pоvеrеnicе nа plаkаtе sа kukаstim krstоm i аntisemitskim pоrukаmа u Bеоgrаdu

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić оštrо је оsudilа lеplјеnjе plаkаtа sа kukаstim krstоm i аntisеmitskim  sаdržајеm u ulici 27. mаrtа u Bеоgrаdu, nаvоdеći dа оvаkvi pоstupci nisu u sklаdu sа nаšim zаkоnimа i stаndаrdimа pоnаšаnjа i nе оdrаžаvајu оpštu klimu u društvu. Pоvеrеnicа је rеklа dа nаš nаrоd nikаdа niје biо аntisеmitiski i оvi…

Opširnije →
back to top