UPOZORENјE POVODOM NAPADA NA ROMSKOG MLADIĆA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osuđuje napad na romskog mladića u Zaječaru koji je na društvenoj mreži tviter objavio svoju fotografiju sa modricama i očekuje da će nadležni preduzeti sve mere i pronaći i adekvatno kazniti počinioce, kako bi se sprečilo nasilјe, izazivanje mržnje i netrpelјivosti prema romskoj ancionalnoj manjini, ali i bilo kojoj drugoj društvenoj grupi.

Janković ističe da je fizičko nasilјe najdrastičniji oblik kršenja lјudskih prava i posledica diskriminacije prema određenim grupama i naglašava da je Srbija društvo u kojoj se poštuju prava svih koji u njoj žive, bez obzira na nacionalnu pripadnost, etničko poreklo ili bilo koje drugo lično svojstvo, zbog čega se ne smeju događati ovakvi pojedinačni incidenti.

Poverenica podseća da svaki građanin ili građanka koji smatraju da su pretrpeli diskrminaciju po bilo kom osnovu mogu da podnesu pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top