Tag: Zdravstvo

Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije B. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-447/2013-02 datum: 30. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije B. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju B, sa ciljem da utvrdi da li…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. l. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-460/2013-02 datum: 30. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. l. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. l, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. d. b. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-456/2013-02 datum: 30. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. d. b. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 25. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. d. b, sa ciljem…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije C. m. iz L. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-453/2013-02 datum: 30. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije C. m. iz L. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju C. m, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije C. m. iz B. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-455/2013-02 datum: 30. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije C. m. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju C. m, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije B. K. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-450/2013-02 datum: 30. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije B. K. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju B. K, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D.z.b. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-472/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B., protiv Stomatološke ordinacije D. z. b. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. z. b, sa ciljem…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. s. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-463/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. s. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. s, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. iz B. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-473/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 22. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D, sa ciljem da utvrdi da…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije T. d. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-543/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije T. d. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 18. juna 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju T. d. iz B, sa ciljem…

Opširnije →
back to top