Skup u Surdulici posvećen jačanju Roma u borbi protiv diskriminacije

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je skup sa predstavnicima romske zajednice, 8. novembra 2013. godine u Surdulici, u okviru projekta koji finansira Kraljevina Holandija „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination”). Sa prisutnim građanima i građankama, ali i predstavnicima nevladinih organizacija, razgovarali su Danijela Stojimenov i Slobodan Milivojević iz stručne službe Poverenika, kao i Marija Dražović predstavnica nevladine organizacije Praksis.
Na izuzetno posećenom skupu predstavljene su nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i mehanizmi zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji. U interaktivnoj diskusiji predstavljeni su konkretni slučajevi diskriminatornog ponašanja prema Romima, pri čemu su predstavnici i predstavnice romske manjine, Romske kancelarije u opštini Surdulica i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom njihovih prava, ohrabreni da u slučajevima diskriminacije podnesu pritužbu Povereniku.
Učesnici i učesnice skupa istakli su da nisu uočili prisutnost segregacije romske dece u predškolskim i školskim ustanovama, ali da često postoji ćutanje uprave na njihove zahteve, posebno kada je reč o ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu. Sfera rada i zapošljavanja prepoznata je kao ključna oblast u kojoj se javlja diskriminacija. Prisutne Romkinje posebno su naglasile da su, osim zbog svoje nacionalne pripadnosti, često diskriminisane i zbog starosnog doba, što im dodatno otežava pronalaženje posla. Prisutnima je detaljno objašnjen postupak pred Poverenikom i način za podnošenje pritužbe. Predstavnici lokalne Romske kancelarije izrazili su spremnost da građanima i građankama pruže pomoć pri popunjavanju i slanju pritužbe Povereniku, kao i mogućnost da koriste besplatnu liniju u slučaju potrebe da se telefonskim putem obrate Povereniku.
Po završetku tribine predstavnici i predstavnice Poverenika i Praksisa posetili su romsko naselje Gornja mahala, čiji su najmlađi stanovnici učestvovali u filmskom projektu „Jednaki” – omnibusu od 8 kratkih filmova koji za temu imaju dečija prava i probleme kojima su pogođena deca, a čiju je realizaciju podržao Poverenik.

Print Friendly, PDF & Email
back to top