Projekat Podrška mladim Romima

Na skupu u okviru projekta Podrška mladim Romima na putu od obrazovanja ka osamostaljivanju i zapošljavanju (RAP – Reclaming Adolescense Project: Roma Transition to Adulthood in Serbia), sa učesnicima je o diskriminaciji i diskriminatorskom postupanju, kao i nadležnostima i postupku pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti razgovarala Gorica Čolić iz kancelarije Poverenika. Projektom rukovodi François-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights, Univerziteta Harvard, dok je u Srbiji implementacioni partner CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Save the Children i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. U okviru projekta sprovodi se participativno istraživanje sa fokusom na pristup mladih Romkinja i Roma kvalitetnom sekundarnom i visokom obrazovanju, profesionalnim treninzima, stručnom usavršavanju i zapošljavanju.

Print Friendly, PDF & Email
back to top