Скуп у Сурдулици посвећен jaчaњу Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje

Повереник за заштиту равноправности организовао је скуп са представницима ромске заједнице, 8. новембра 2013. године у Сурдулици, у оквиру пројекта који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination“). Са присутним грађанима и грађанкама, али и представницима невладиних организација, разговарали су Данијела Стојименов и Слободан Миливојевић из стручне службе Повереника, као и Марија Дражовић представница невладине организације Праксис.
На изузетно посећеном скупу представљене су надлежности Повереника за заштиту равноправности и механизми заштите од дискриминације у Републици Србији. У интерактивној дискусији представљени су конкретни случајеви дискриминаторног понашања према Ромима, при чему су представници и представнице ромске мањине, Ромске канцеларије у општини Сурдулица и невладиних организација које се баве заштитом њихових права, охрабрени да у случајевима дискриминације поднесу притужбу Поверенику.
Учесници и учеснице скупа истакли су да нису уочили присутност сегрегације ромске деце у предшколским и школским установама, али да често постоји ћутање управе на њихове захтеве, посебно када је реч о остваривању права на социјалну заштиту. Сфера рада и запошљавања препозната је као кључна област у којој се јавља дискриминација. Присутне Ромкиње посебно су нагласиле да су, осим због своје националне припадности, често дискриминисане и због старосног доба, што им додатно отежава проналажење посла. Присутнима је детаљно објашњен поступак пред Повереником и начин за подношење притужбе. Представници локалне Ромске канцеларије изразили су спремност да грађанима и грађанкама пруже помоћ при попуњавању и слању притужбе Поверенику, као и могућност да користе бесплатну линију у случају потребе да се телефонским путем обрате Поверенику.
По завршетку трибине представници и представнице Повереника и Праксиса посетили су ромско насеље Горња махала, чији су најмлађи становници учествовали у филмском пројекту „Једнаки“ – омнибусу од 8 кратких филмова који за тему имају дечија права и проблеме којима су погођена деца, а чију је реализацију подржао Повереник.

Print Friendly, PDF & Email
back to top