Sindikati su važan činilac u zaštiti od diskriminacije zaposlenih

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je o diskriminaciji žena na tržištu rada u okviru skupa „Žene i tržište rada u Srbiji – ka uspostavlјanju balansa rodne ravnopravnosti“ koju je organizovao Savez samostalnih sindikata Srbije.

Poverenica je istakla da su sindikati veoma važni za zaštitu i ostvarivanje prava zaposlenih jer mogu da podnose pritužbe Povereniku, pošto lјudi često oklevaju da sami prijave poslodavca kada smatraju da su diskriminisani u strahu da će izgubiti posao. Ona je naglasila da drugi važan partner treba da budu poslodavci i istakla da među njima vlada veliko interesovanje za Kodeks ravnopravnosti, koji je prošle godine izradila institucija Poverenika. Sve je više kompanija koje nam se javlјaju, što pokazuje njihovu spremnost da sa nama kreiraju ravnopravne uslove za rad, što na kraju doprinosi bolјim poslovnim rezultatima poslodavaca, istakla je poverenica.

Napominjući da institucija Poverenika vodi veći broj strateških parnica zbog diskriminacije pred sudovima širom Srbije, kao i da postoji vrlo visok procenat postupanja po preporukama institucije, poverenica ukazuje da je vidlјiv napredak u shvatanju da se diskriminacija ne može tolerisati.

Prema njenim rečima,podaci iz prakse Poverenika pokazuju da su žene spremnije da prijave diskriminaciju na poslu, kao i da se ona najčešće dešava po povratku sa porodilјskog odsustva ili odsustva radi nege deteta. Ona je naglasila da nepovolјan položaj žena na tržištu rada ilustruju i razlike u zaradama, koje se najviše ogledaju kroz rad u određenim, slabije plaćenim profesijama, u kojima su pretežno žene. Ipak, borba protiv diskriminacije u oblasti rada ne može biti uspešna ukoliko se ne promene stereotipi o rodnim ulogama, koji štete ne samo ženama nego i muškarcima, istakla je poverenica. Partnerstvo i poštovanje nam mogu pomoći da budemo zaista ravnopravni, naglasila je poverenica i dodala da država i poslodavci moraju da omoguće zaposlenima balans između privatnog i poslovnog života kroz obezbeđivanje uslove za vaspitanje dece i brigu o starijim članovima porodice, jer se bez toga ne može graditi ravnopravno i inkluzivno društvo.

O položaju žena na tržištu rada u Evropi i aktivnostima sindikalnih organizacija u zaštiti prava zaposlenih govorila je sekretarka Evropske konfederacije sindikata Monserat Mir Roka koja je istakla neophodnost jačanja koncepta socijalne Evrope i većeg ulaganja države u standard građana i građanki.

Na skupu su govorili i potpredsednik SSSS Zoran Mihajlović, direktorka Fondacije Fridrih Ebert Ursula Koh Laugvic i direktorka Centra za demokratiju Nataša Vučković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top