Синдикати су важан чинилац у заштити од дискриминације запослених

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић говорила је о дискриминацији жена на тржишту рада у оквиру скупа „Жене и тржиште рада у Србији – ка успостављању баланса родне равноправности“ коју је организовао Савез самосталних синдиката Србије.

Повереница је истакла да су синдикати веома важни за заштиту и остваривање права запослених јер могу да подносе притужбе Поверенику, пошто људи често оклевају да сами пријаве послодавца када сматрају да су дискриминисани у страху да ће изгубити посао. Она је нагласила да други важан партнер треба да буду послодавци и истакла да међу њима влада велико интересовање за Кодекс равноправности, који је прошле године израдила институција Повереника. Све је више компанија које нам се јављају, што показује њихову спремност да са нама креирају равноправне услове за рад, што на крају доприноси бољим пословним резултатима послодаваца, истакла је повереница.

Напомињући да институција Повереника води већи број стратешких парница због дискриминације пред судовима широм Србије, као и да постоји врло висок проценат поступања по препорукама институције, повереница указује да је видљив напредак у схватању да се дискриминација не може толерисати.

Према њеним речима,подаци из праксе Повереника показују да су жене спремније да пријаве дискриминацију на послу, као и да се она најчешће дешава по повратку са породиљског одсуства или одсуства ради неге детета. Она је нагласила да неповољан положај жена на тржишту рада илуструју и разлике у зарадама, које се највише огледају кроз рад у одређеним, слабије плаћеним професијама, у којима су претежно жене. Ипак, борба против дискриминације у области рада не може бити успешна уколико се не промене стереотипи о родним улогама, који штете не само женама него и мушкарцима, истакла је повереница. Партнерство и поштовање нам могу помоћи да будемо заиста равноправни, нагласила је повереница и додала да држава и послодавци морају да омогуће запосленима баланс између приватног и пословног живота кроз обезбеђивање услове за васпитање деце и бригу о старијим члановима породице, јер се без тога не може градити равноправно и инклузивно друштво.

О положају жена на тржишту рада у Европи и активностима синдикалних организација у заштити права запослених говорила је секретарка Европске конфедерације синдиката Монсерат Мир Рока која је истакла неопходност јачања концепта социјалне Европе и већег улагања државе у стандард грађана и грађанки.

На скупу су говорили и потпредседник СССС Зоран Михајловић, директорка Фондације Фридрих Еберт Урсула Кох Лаугвиц и директорка Центра за демократију Наташа Вучковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top