Seminar za policijske službenike i službenice u Kragujevcu

U policijskoj upravi u Kragujevcu održan je šesti seminar „Mehanizmi prepoznavanja i reagovanja na diskriminaciju”.
O ulozi i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti govorila je Tatjana Jokanović, viša savetnica u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a prof. dr Ivana Krstić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavila je međunarodne standarde u oblasti zaštite od diskriminacije, mehanizme zaštite i praksau Evropskog suda za ljudska prava.

Prof. dr Radomir Zekavica sa Kriminalističko-policijske akademije predstavio je rezultate istraživanja „Odnos policije prema diskriminaciji”, Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ukazala je na rodnu ravnopravnost u sektoru bezbednosti, dok je Martin Matijašević sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu održao predavanje na temu „Komunikacijski aspekti u primeni policijskih ovlašćenja.”

Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, ukazala je na značaj i potrebu proširivanja znanja policijskih službenika i službenica o pitanjima diskriminacije, i održala radionicu „Pojam i oblici diskriminacije”.
Marija Makević iz Misije OEBS u Republici Srbiji najavila je nastavak ovakvih edukacija od septembra 2016. godine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top