Panel: Šta država čini protiv porodičnog nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković otvorila je panel diskusiju „Šta država čini protiv porodičnog nasilja” koju je organizovao nedeljnik „Vreme” u okviru projekta „Vreme protiv nasilja”.

Iako nije moguće kontinuirano pratiti raširenost rodno zasnovanog nasilja, s obzirom da državna statistika ne razvrstava podatke o žrtvama i počiniocima prema tipu odnosa i srodstvu, ono što ipak znamo jeste da je nasilje u porodici i dalje rasprostranjeno, rekla je poverenica. Ona je istakla da mora da postoji utvrđena metodologija za procenu rizika koliko je žena ugroženo i postupak koordinisane saradnje svih organa koji su nadležni da postupe u slučajevima nasilja, kako bi mogle da se preduzmu adekvatne mere i kako bi se tačno znalo ko je odgovoran u lancu zaštite.

Odgovornost mora da bude individualna – socijalni radnik, policajac, tužilac, sudija i ovo je preduslov da se nasilje zaustavi pre nego što eskalira i da se smanji broj žrtava, naglasila je poverenica Janković i dodala da je potrebna i adekvatna i dosledna politika kažnjavanja počinilaca ovog krivičnog dela.

Čak i kada bismo imali najefikasnije protokole zaštite, ostaje suštinski uzrok i razlog nasilja u porodici, a to je duboko ukorenjena rodna diskriminacija, ostaje taj patrijarhalni model odnosa koji je u našem društvo i dalje široko rasprostranjen i koji podrazumeva stereotipe o podređenoj ulozi žene, istakla je poverenica i poručila da tu našu “bogatu istoriju” diskriminatornih stavova o ženama svi moramo da menjamo, i na pojedinačnom i na širem društvenom planu.

Na događaju su govorili i advokatica Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović, Leila Ružić iz Kancelarije za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama porodičnog nasilja, kao i novinarka Vremena Tatjana Tagirov. Moderatorka skupa bila je novinarka Jovana Gligorijević.

Ovo je drugi po redu okrugli sto u sklopu projekta „Vreme protiv nasilja”, a projekat skreće pažnju na sve oblike porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Cilj je pokretanje široke javne rasprave koja treba da dovede do sistemskih, zakonskih, proceduralnih i drugih mera za prevenciju, sprečavanje i smanjenje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Projekat „Nasilje u porodici – pogled uprt u evropsko pravo” finansira Evropska unija preko Delegacije u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top