Poverenica Janković na regionalnoj konferenciji “Diskriminacija na radu i u zapošljavanju” u Baru

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na regionalnoj konferenciji “Diskriminacija na radu i u zapošlјavanju” u Baru, na poziv zaštitnika lјudskih prava i sloboda Crne Gore Šućka Bakovića.

Predsednik Crne Gore Filip Vujanović, otvarajući konferenciju, izrazio je uverenje da će cilјevi skupa biti usmereni ka iznalaženju rešenja za brojne izazove u oblasti poštovanja lјudskih prava i da će se, zajedničkim radom i razmenom iskustava, pronaći adekvatni mehanizmi zaštite u borbi protiv diskriminacije, te je dodao da je izuzetno dobro što se ovakve teme prepoznaju i priznaju.

Govoreći o jačanju institucionalnih kapaciteta u borbi protiv diskriminacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković naglasila je značaj saradnje sa svim društvenim akterima, prevencije i promocije, kao i važnost mehanizama za dostizanje pune ravnopravnosti.

Ona je istakla da ima izuzetno dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje, te joj je zadovolјstvo što na konferenciji prisustvuje i direktor Nacionalne službe za zapošlјavanje Zoran Martinović.

Nacionalna služba za zapošlјavanje primenjuje sve preporuke Poverenika, ali ide i u susret sprečavanju diskriminacije posebno ranjivih grupa, prepoznajući ih u akcionim planova za zapošlјavanje kao prioritetne i najčešće diskriminisane – osobe sa invaliditetom, Rome, žene i starije radnike, rekla je poverenica.

U okviru današnjih panela govorilo se i o međunarodnim i evropskim standardima i kvazi-sudskoj praksi u borbi protiv diskriminacije, evropskim anti-diskriminacionim standardima kao i smernicama i preporukama za efikasniji rad. Takođe, teme konferencije bile su i uloga tela za ravnopravnost u borbi protiv diskriminacije, kao i promocija anti-diskriminacione kulture.

Pored predsednika Crne Gore, na svečanom delu konferencije govorili su Šućko Baković, zaštitnik lјudskih prava i sloboda Crne Gore, Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore, Sanija Šlјivančanin, predstavnica Konrad Adenauer Fondacije, Marisa Davlet, šefica misije OEBS u Crnoj Gori, Angela Longo, šefica kancelarije Programa CoE i Orhan Usein, rukovodilac tima Regionalnog saveta za saradnju – Integracija Roma 2020. U radnom delu sastanka, pored poverenice Janković, govorio je i Ljubinko Mitrović, ombudsman Bosne i Hercegovine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top