Saopštenje povodom Svetskog dana socijalne pravde

Povodom obeležavanja  20. februara, Svetskog dana socijalne pravde, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković napominje da je dostizanje višeg nivoa socijalne pravde neraskidivo vezano za pobolјšanje ekonomskog statusa stanovništva.

 

I pored toga što je Vlada Srbije nedavno objavila da je stopa rizika od ekstremnog siromaštva u našoj zemlјi smanjena, čak 25,7 odsto stanovnika Srbije je u 2017. godini bilo u riziku od siromaštva, dok je procenat osoba koje žive u apsolutnom siromaštvu 7,2 odsto. Klјučni imperativ našeg društva i svih odgovornih aktera treba da bude da se taj procenat svakodnevno smanjuje, naglašava poverenica i ističe da je neophodno napraviti zajedničku strategiju kojom bi bile definisane sve aktivnosti usmerene na smanjenje siromaštva i nezaposlenosti, unapređenje ravnopravnosti, borbu protiv diskriminacije i poštovanja lјudskih prava.

 

Za ostvarivanje društva socijalne pravde neophodne su promene u svim segmentima društvenog života, za šta je pre svega neophodna politička volјa ali i strplјenje. Potrebno je izmeniti Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i ojačati Centre za socijalni rad u svakom mogućem pogledu. Poverenica naglašava da je unapređenje sistema obrazovanja, koje treba da bude dostupno svima, jedna od najvažnijih stvari u tom procesu.

 

Moramo zajedno da radimo na pobolјšanju kvaliteta života, a jednak tretman svih građana i građanki obaveza je i odgovornost svih organa javne vlasti. Srbija je u proteklim godinama pokazala da je društvo solidarnosti i da kao građani možemo da napravimo društvo u kome siromaštvo neće biti stigma i u kome će svi biti ravnopravni, bez obzira na svoje imovno stanje, poručuje Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top