POVERENICA SA GENERALNIM DIREKTOROM KOMPANIJE IKEA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa generalnim direktorom kompanije Ikea za Jugoistočnu Evropu Stefanom Vanorvebekom, koji je potpisao Partnerstvo za ravnopravnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u cilju podrške daljim naporima na unapređenju ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja.

Poverenica je ukazala da je neophodno da poslodavci budu svesni činjenice da biznis i ljudska prava nisu na različtim, već na istoj strani i naglasila da je kompanija Ikea jedan od najboljih primera kako je moguće istovremeno i uspešno poslovati i poštovati ravnopravnost i ljudska prava zaposlenih.

Vanorvebek je rekao da polovinu njegovog tima čine žene i da upravo različitost omogućava efikasniji rad i bolje rezultate.

Tokom sastanka bilo je reči o svim oblicima saradnje Poverenika kao centralne državne institucije za zaštitu i unapređenje ravnopravnosti i komapnije Ikea kao društveno odgovorne kompanije koja posebnu pažnju posvećuje položaju zaposlenih.

.

Print Friendly, PDF & Email
back to top