Saopštenje povodom Svetskog dana deteta

Povodom Svetskog dana deteta, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita deci dan koji je posvećen borbi za njihova prava.

Borba za prava deteta mora da bude svakodnevna i u svim segmentima društva, istakla je poverenica i dodala da su diskriminacija i nasilje nad decom veliki problemi u svim tranzicionim društvima, pa tako i u našem.

Poverenica napominje da je veliki broj dece u Srbiji izložen različitim oblicima diskriminacije i nasilja, pre svih deca sa smetnjama u razvoju, deca sa invaliditetom i romska deca. Oni se često suočavaju sa realnim preprekama da ostvare svoja prava i potencijale i žive dostojanstvenim životom.

Ona je ukazala i na poslednje podatke koji pokazuju da je nasilje nad decom veoma rašireno – od nasilja u porodici, školi, preko vršnjačkog, pa sve do digitalnog nasilja. Zato su ustanove obrazovanja, socijalnog rada i zdravstva ključne za sprečavanje nasilja nad decom, a policija i pravosudni organi trebalo bi pravovremeno da reaguju kad god se nasilje detektuje.

Na drugoj strani, činjenica koja zabrinjava je da su i među decom rašireni diskriminatorni i stereotipni stavovi i predrasude. Zato je važno suzbiti razvijanje ovakvih stavova kroz procese vaspitanja, obrazovanja i inkluzije, zaključuje poverenica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top