Povodom smrti Lepojke Čarević Mitanovski

Sa velikom tugom primili smo vest o smrti Lepojke Čarević Mitanovski, humanistkinje, filantropkinje i borkinje za ljudska prava.

Lepojka je dala nemerljiv doprinos u borbi protiv diskriminacije zalažući se tokom svog višedecenijskog rada za poboljšanje položaja žena sa invaliditetom u društvu, sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja i poboljšanjem polozaja osoba sa invaliditetom.

Srbija je izgubila veliku borkinju za prava osoba sa invaliditetom i ženskog pokreta, a Poverenik za zaštitu ravnopravnosti blisku saradnicu u borbi protiv diskriminacije.

Lepojka Čarević Mitanovski rođena je 1963. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Bila je predsednica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i članica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda.

Print Friendly, PDF & Email
back to top