Saopštenje povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

Povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je svakodnevni život osoba sa HIV-om i AIDS-om u najvećem broju slučajeva pod teretom stigme i suočavanja sa diskriminacijom u svim oblastima života, od obrazovanja i zapošlјavanja, do zdravstvene i socijalne zaštite. Nerazumevanje i nepoznavanje bolesti i odbijanje kontakata, teraju ih da kriju svoje zdravstveno stanje, a strah od diskriminacije i odbacivanja sredine, dovodi do njihove samoizolacije.

Poverenica podseća da svi dostupni rezultati istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je prema ovoj marginalizovanoj grupi velika socijalna distanca i da ih većina građana i građanki neće za prijatelјe i ne želi na poslu.

Takođe, pojedini zdravstveni radnici i radnice, zbog svojih predrasuda, diskriminišu osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om prilikom pružanja medicinske pomoći, zbog čega treba raditi na edukaciji zaposlenih u zdravstvu. Usluge zdravstvene zaštite i lečenje se moraju pružati svima, bez diskriminacije i pod istim uslovima.

Sve ovo govori da je potrebno informisati i obrazovati najširu javnost, kako bi se smanjila stigmatizacija i netrpelјivost prema osobama koje žive sa HIV-om, zato što se u korenu takvog diskriminatornog odnosa najčešće nalazi neznanje, zaklјučuje poverenica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top