SAOPŠTENjE povodom pritužbe LABRISA na NOMOKANON

Beograd, 21.01.2011.

Na adresu organizacije Labris pristigla druga rešena pritužba za diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije

Labris podneo predstavku a Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatovala diskriminaciju i govor mržnje prema LGBT osobama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je diskriminaciju i govor mržnje na osnovu seksualne orijentacije a povodom pritužbi koje je podnela Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava. Reč je, naime, o saopštenju koje je udruženje studenata Pravnog fakulteta “Nomokanon” objavilo 8. septembra 2010. godine a povodom održavanja Parade ponosa.
Nakon što je pomenuto udruženje izdalo saopštenje u kojem se izmedju ostalog navodi da je reč o” paradi seksualno devijantnih i da se njome otvara Pandorina kutija koja podrazumeva jednog dana promovisanje i prihavtanje raznih drugih devijantnih skloniosti kao što su pedofilija, nekrofilija i td…”, Labris je uputio pritužbu Poverenici zbog najgrubljeg govora mržnje prema gej-lezbejskoj populaciji ali i otvorenog poziva na linč čitavog jednog dela populacije.
U dopisu koji je Labris dobio od Poverenice nalazi se i preporuka koju je Poverenica uputila udruženju “Nomokanon” gde se izmedju ostalog izdaje preporuka tom udruženju da – uputi javno izvinjenje LGBT osobama zbog govora mržnje kao i da se ubuduće suzdrži od davanja izjava, šireja ideja, stavova, informacija kojima se podstiče diskriminacija, mržnja, nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva.
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava izražava zadovoljstvo zbog ovih prvih pritužbi za diskriminaciju na osnovu seksualane orijentacije koje su rešene u korist gej-lezbejske populacije i u kojima je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila povredu LGBT ljudskih prava a u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Labris će i u budućnosti nastaviti da reaguje na slučajeve diskriminacije i govora mržnje, da se trudi da koristi postojeće zakone i mehanizme za zaštitu ljudskih prava tj. da monitoriše primenu onih propisa koji štite osnovna ljudska prava LGBT populacije.

 

Za Labris,
Jovanka Todorović
Koordinatorka programa javnog zagovaranja, lobiranja i pravne pomoći


PDF SAOPŠTENjE povodom pritužbe LABRISA na NOMOKANON Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top