Opština Priboj nije postupila po preporukama poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Opština Priboj nije uvela bosanski jezik i latinično pismo u službenu upotrebu, iako je imala dužnost da to učini, zbog čega je poverenici za zaštitu ravnopravnosti podneta pritužba.

Poverenica je sprovela postupak i zaključila da je ovime izvršena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti i donela je preporuku da opština Priboj uvede u službenu upotrebu bosanski jezik i latinično pismo, jer je Ustavom, između ostalog, predviđeno da nacionalne manjine imaju pravo na korišćenje svog jezika i pisma. Takođe, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina propisano je da će jedinice lokalne samouprave obavezno uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te manjine na njenoj teritoriji dostiže 15%, a prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, u Priboju živi više od 18% pripadnika/pripadnica bošnjačke nacionalne manjine.

S obzirom da opština Priboj nije postupila po preporuci, poverenica za zaštitu ravnopravnosti o tome obaveštava javnost.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top