Saopštenje povodom Međunarodnog praznika rada

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita 1. maj, Međunarodni praznik rada, i naglašava da treba i dalje raditi na unapređivanju položaja radnika i radnica, imajući u vidu da je diskriminacija, kako pokazuju izveštaji Poverenika, iz godine u godinu najčešća upravo u ovoj oblasti.

Jednake šanse za sve, ostvarivanje prava na rad i poboljšanje uslova za dostojanstven život od sopstvenog rada svih građana i građanki, uz posebnu pažnju na najugroženije grupe poput osoba sa invaliditetom, trudnica i porodilja, Roma i Romkinja, starijih od 50 godina, predstavljaju izazov i zadatak za celo naše društvo, ističe poverenica Janković.

Diskriminacija se najčešće događa poslu i tržištu rada, zbog čega je neophodno dalje unapređivanje efikasnog funkcionisanja inspekcijskih službi i svih nadležnih  za zaštitu prava zaposlenih, dok je, sa druge strane, potrebno osnaživanje radnika i radnica da se obraćaju institucijam, a  u slučajevima diskriminacije Povereniku, koji je jedan od pririteta u svom radu postavio upravo prevenciju diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim fokusom na saradnju i u privatnom i u javnom sektoru.

Dalji rad na povećanju broja radnih mesta ali i stvaranju boljih uslova na tržištu rada, pre svega za mlade, ali i pomenute osetljivije društvene grupe, treba da bude prioritetna aktivnost čitavog našeg društva i države, zaključuje poverenica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top