Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da danas žene sve više prijavljuju nasilje i da ova tema nije više privatna porodična stvar, već jedan od najvećih društvenih problema. Ipak, broj prijavljenih slučajeva i broj žrtava sa smrtnim ishodom značajno se povećava. Tako je prošle godine zabeleženo 27 slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom, a ove godine, do novembra, ubijeno je najmanje 33 žena.

Poverenica ukazuje da je neophodno što pre pristupiti izmenama zakonskih rešenja kako bi se stvorili uslovi da se u punoj meri primeni Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tzv. Istanbulska konvencija. Takođe, potrebna je i dosledna i kontinuirana politika kažnjavanja počinilaca krivičnog dela nasilja u porodici.

Svako ublažavanje i relativizovanje problema nasilja nad ženama neće doprineti borbi protiv ovog ozbiljnog problema zbog čega smo svi kao društvo u obavezi da aktivno doprinosimo u njegovom rešavanju, smatra Brankica Janković.

Mediji imaju važnu ulogu u društvu u osvešćivanju i sprečavanju nasilja nad ženama, medijski sadržaji direktno oblikuju stavove građana i građanki u Srbiji. Upravo zato što mediji imaju presudnu ulogu u formiranju javnog mnjenja, na njima je odgovornost i zadatak da kroz svoje izveštavanje zaštite žrtvu i nedvosmisleno poruče da je nasilje nad ženama krivično delo za koje je predviđena sankcija, zaključuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top