SAOPŠTENjE POVODOM CBETSKOG DANA BORBE PROTIV AIDS/HIV

Povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, poverenica podseća da se osobe koje živem sa HIV/AIDS-om i dalje suočavaju sa diskriminacijom, stigmatizacijom i socijalnom distancom, i da je potrebno dalje preduzimati mere kako bi se pripadnicima ove ranjive društvene grupe omogućio dostojanstven život.

Poverenica takođe saopštava da je podnela inicijativu Ministarstvu pravde, u kojoj se, ukazuje da je potrebno razmotriti izmene Krivičnog zakonika, između ostalog, i u pogledu krivičnog dela Prenošenje infekcije HIV virusom.

Naime, ovo krivično delo uneto je u Krivični zakonik u trenutku kada je bilo uslovljeno nepoznanicama u vezi sa ovim virusom. Međutim, imajući u vidu razvoj medicinske nauke i inovativne terapije, postavlja se pitanje svrhe daljeg izdvajanja prenošenja samo ove zarazne bolesti u posebno krivično delo.

Zbog toga je potrebno razmotriti izmene Krivičnog zakonika tako da se ne izdvaja prenošenje samo HIV-a kao posebnog krivičnog dela, odnosno da se izmeni na način koji nije stigmatizujući samo za ljude koji žive sa HIV-om, zaključuje Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top