Poverenica

BIOGRAFIJA BRANKICE JANKOVIĆ, POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković rođena je 1973. godine u Čačku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.  Doktorantkinja je na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Narodna Skupštine Republike Srbije izabrala je za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti u maju 2015.

Aktivna je predavačica na master studijama Fakulteta političkih nauka u Beogradu na predmetu: multikulturalni socijalni rad – antidiskriminacione politike i praksa i Visokim studijama bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane. Završila je Specijalni kurs za učešće civila u mirovnim misijama Centra za mirovne operacije Ministarstva odbrane. Mentorka je na programu „Podeli svoje znanje“ u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, uz podršku Misije OEBS.

Ekspertkinja je u oblasti socijalne zaštite, zaštite žena, starijih lica, zaštite prava deteta i javne uprave i bezbednosti i objavila je više stručnih radova u ovim oblastima. Članica je Gerontološkog društva Srbije, Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite, Upravnog odbora Fondacije „Podrži život“ i Etičkog komiteta Vojne medicinske akademije Srbije. Takođe, članica je Evropske asocijacije direktora rezidencijalnih ustanova za starije osobe (EDE), Evropske socijalne mreže (ESN), Evropske ženske mreže za smanjenje rizika od vanrednih situacija (we4DRR) i Evropske mreže tela za ravnopravnost (EKVINET).

Dobitnica je više nagrada, među kojima su: „Doprinos godine Evropi“ za 2018.g. koju dodelјuje Evropski pokret u Srbiji, „Ličnost godine“ za 2017.g. koju dodelјuje Misija OEBS u Srbiji, republičke nagrade za doprinos razvoju sistema socijalne zaštite koju dodelјuje Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije, kao i Zlatnog točka za doprinos zaštiti lјudskih prava romske nacionalne manjine koju dodelјuje Nacionalni Savet Roma.

Tokom profesionalne karijere, bila je državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike od 2012. do 2014. godine, a pre toga je 7 godina bila na čelu Gerontološkog centra Beograd. Bila je šefica Pregovaračke grupe 19 (Socijalna politika i zapošlјavanje) u pregovorima o pridruživanju EU, predsednica Pododbora za istraživanja, inovacije, informatičko društvo i socijalnu politiku u okviru Odbora za sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Nacionalna koordinatorka u Radnoj grupi za starenje stanovništva Ekonomske Komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu UNECE, koordinatorka projekta DILS – unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga na lokalnom nivou – informatizacija sistema (Svetska banka), predsednica Upravnog odbora IPA projekta Socijalna inkluzija (UNICEF), šefica Vladine međuresorne radne gupe za izradu programa reformi zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP), članica Političkog saveta za primenu Rezolucije 1325 Žene, mir bezbednost, Nacionalna projektna direktorka na projektima Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilјa i Integrisani odgovor na nasilјe nad ženama. Bila je na čelu tri Saveta Vlade Srbije: za pitanja starosti i starenja, za osobe sa invaliditetom i za prava deteta.

U brojne stručne aktivnosti, ubrajaju se mesta rukovoditelјke i članice na projektima “Implementacija standarda u ustanovama socijalne zaštite“, Prevencija droge i maloletničke delikvencije, i „Inkluzija dece sa različitim stepenom mentalne ometenosti“ (mentalnog invaliditeta), ali i različiti projekti u vezi sa integracijom osoba sa invaliditetom u društvo i stručna osposoblјavanja za njihovo zapošlјavanje.

Radila je kao profesorka i sekretarka gimnazije i u marketingu nekoliko medijskih kuća. Zamenica je glavnog i odgovornog urednika časopisa Socijalna politika, predsednica uređivačkog odbora časopisa Aktuelnosti, a članica je i redakcije časopisa Socijalna misao.
Govori engleski i ruski jezik. Udata je i ima dvoje dece.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top