Poverenica

Brankica Janković, master pravnica, izabrana je za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije prvi put u maju 2015. godine i drugi put u novembru 2020. godine u Narodnoj skupštini. Pre izbora bila je na funkciji državne sekretarke u Мinistаrstvu zа rаd, zаpоšlјаvаnjе i sоciјаlnu pоlitiku od 2012-2014. godine i direktorke Gerontološkog centra Beograd od 2006-2012. Bila je sekretarka i nastavnica u osnovnoj i srednjoj školi „Ruđer Bošković“ u Beogradu i producentkinja i direktorka marketinga RTV Politika i prethodno RTV Jugoslavija. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i doktorantkinja je na Fakultetu za  bezbednost u Beogradu. Govori engleski i ruski.
Predaje na master studijama na predmetu Multikulturalni socijalni rad – antidiskriminacione politike i prakse na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao i na Visokim studijama bezbednosti Škole nacionalne odbrane Vojske Republike Srbije, kao gostujući predavač. Mentorka je na Regionalnom programu Podelite svoje znanje koji organizuje Evropski pokret u Srbiji, uz podršku Misije OEBS-a. Članica je redakcije stručnog časopisa „Socijalna misao“, predsednica uredništva časopisa Aktuelnosti i zamenica glavnog urednika stručnog časopisa Socijalna politika. Članica je Gerontološkog društva Srbije proteklih 15 godina, gde je angažovana na zaštiti ljudskih prava starijih građana; volonterka Crvenog krsta Srbije i počasna članica Bel Hospis kluba za palijativno zbrinjavanje. Takođe, bila je članica različitih strukovnih i stručnih udruženja u oblasti socijalne zaštite, članica brojnih humanitarnih udruženja i fondacija i Etičkog odbora Vojnomedicinske akademije. Inicijatorka je i članica nekoliko regionalnih platformi za saradnju žena i institucija za zaštitu ljudskih prava. Tokom profesionalne karijere učestvovala je u izradi različitih nacionalnih strateških i pravnih dokumenata. Objavila je brojne stručne radove i publikacije.

Bila je nacionalna projektna direktorka na brojnim projektima, naročito u oblasti zaštite žena od nasilja – „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ i “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, nacionalna koordinatorka Radne grupe za starenje Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, šefica pregovaračkog tima za poglavlje 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) u procesu pregovora o pristupanju EU, predsedavajuća Pododbora za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti Istraživanje, inovacije, informatičko društvo i socijalne politike i članica Političkog Saveta za sprovođenje Rezolucije 1325 Žene, Mir, Bezbednost. Vodila je nekoliko Saveta Vlade Republike Srbije – za starenje stanovništva osoba sa invaliditetom i prava dece, a takođe bila je i nacionalna koordinatorka za starenje i šefica nekoliko državnih delegacija Republike Srbije.
Brankica Janković je dobitnica nekoliko nagrada i priznanja, među kojima i „Doprinos godine Evropi“ za 2018. i OEBS-ove nagrade „Ličnost godine“ za 2017. godinu, Nacionalnog priznanja za doprinos razvoju sistema socijalne zaštite koju dodeljuje Asocijacija socijalne zaštite Republike Srbije, „Petar Manojlović“ za doprinos unapređenju položaja starijih i „Zlatni točak“ za doprinos zaštiti ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine, koju dodeljuje Nacionalni savet Roma u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top