Poverenica sa predstavnicima britanske Fondacije za borbu protiv trgovine ljudima

Entoni Stin, predsedavajući britanske Fondacije za borbu protiv trgovine ljudima i potpredsednik ser Džon Rendal posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica Brankica Janković upoznala je bivše parlamentarce sa radom i nadležnostima institucije Poverenika, a tema sastanka bila je i borba protiv trgovine ljudima i savremenog rostva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top