Poverenica prisustvovala sastanku ljudske dimenzije OEBS

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvuje na drugom ovogodišnjem sastanku ljudske dimenzije OEBS u Beču, u okviru Slovačkog predsedavanja OEBS-om. Tema konferencije je efektivni multilateralizam u okviru ljudske dimenzije OEBS, ali i mogućnost uzajamne podrške između međunarodnih organizacija i nacionalnih institucija kojima su ljudska prava u fokusu. Takođe, posebna pažnja posvećena je on-line nasilju nad ženama i devojčicama, budući da je procena da bi uloga međunarodnih organizacija u ovoj oblasti mogla biti ključna, imajuću u vidu izazove i rizike koje nove tehnologije predstavljaju po ljudska prava.

Na otvaranju sastanka, kome prisustvuju predstavnici iz 57 zemalja, govorili su Lukas Parizek, državni sekretar Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovačke, Ingebjorg Solrun Gisladotir, direktorka ODIHR iz OEBS-a, Brus G. Berton, ambasador OEBS-a u BiH i Džordž Tsereteli, predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a.

Print Friendly, PDF & Email
back to top