Poverenica na sednici Socio-ekonomskog saveta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala se na sednici Socio-ekonomskog saveta Republike Srbije na kojoj je iznela sveobuhvatan pregled stanja u oblasti diskriminacije na tržištu rada i zapošljavanja i predstavila najvažnije zaključke iz Posebnog izveštaja o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja koji je u decembru 2019. godine predat Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Naglasivši da je pravo na rad jedno od najvažnijih ljudskih prava, koje je usko povezano sa egzistencijom svakog pojedinca ali i razvojem celg društva, poverenica je istakla da su građani tokom 10 godina rada institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti najveći broj pritužbi podneli upravo u ovoj oblasti. Ona je navela da je diskriminacija po osnovu pola i bračnog statusa dominantan osnov diskriminacije na tržištu rada sa kojom se posebno suočavaju mlade žene pri ulasku na tržište rada, kao i žene starije od 50 godina, iako bi ravnopravno uključivanje žena u velikoj meri doprinelo povećanju društvenog bruto proizvoda. Takođe, poverenica se osvrnula na povećan broj pritužbi zbog diskriminacija po osnovu članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama u kojima se ukazuje na položaj organizacija i ostvarivanje prava njihovih članova.

Poverenica je posebno istakla moguća rešenja i preporuke za unapređenje ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja koje bi značajno uticale na smanjenje diskriminacije u ovoj oblasti. Među njima su: unapređenje propisa u pogledu fleksibilnosti radnog vremena, ojačavanje inspekcijskih organa, podsticanje socijalnog dijaloga, jačanje kapaciteta državnih institucija i dosledna primena propisa i preporuka međunarodnih tela. Takođe, neophodno je promovisati zapošljavanje na osnovu kvalifikacija i kompetencija, bez obzira na članstvo u političkim i drugim organizacijama i podsticati ravnomerni regionalni i infrastrukturni razvoj, subvencionisanje domaćih poslodavaca, kao i usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada, zaključila je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top