Poverenica govorila na skupu o demenciji i načinima podrške obolelima i porodicama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je govoreći na  skupu  “Postojeći program podrške i pomoći porodicama obolelim od demencije” rekla da je demencija u svetu jedno od čestih obolјenja kod starijih lјudi  kao i  da  pružanje podrške obolelima i njihovim porodicama predstavlјa globalni izazov.

Poverenica je istakla da je uspostavlјanje dijagnoze bez stigmatizacije jako važno  jer je dijagnostikovanje demencije isuviše često povezano sa sramotom. Ljudi koji žive sa demencijom treba da dobiju razne vidove  podrške  a nadležne institucije  da obezbede adekvatne servise . Poverenica je naglasila  da bolnice nisu pravo mesto za osobe sa demencijom i da je sveobuhvatni, integralni  pristup obezbeđivanju usluga lјudima sa demencijom, uklјučujući socijalnu i zdravstvenu negu, presudan za kvaliteno zbrinjavanje dementnih osoba. Takođe je neophodno učiniti sve kako bi se obezbedila  delotvorna podrška porodicama obolelih. Poverenica Janković je upozorila da su  osobe koje se suočavaju sa  demencijom  veoma često izložene diskriminaciji.  Upravo  zbog toga, institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u svom redovnom Redovnom godišnjem izveštaju  dala je niz  preporuka važnih za pobolјšanje položaja osoba sa demencijom i sprečavanje diskriminacije.

Zaklјučci tribine koju je  organizovala Gradska opština Zvezdara biće dostavlјeni Ministarstvu za rad, zapošlјavanj, boračka i socijalna pitanja kao prilog u procesu izrade Strategije unapređenja socijalne zaštite u Srbiji za period 2019-2025.

Print Friendly, PDF & Email
back to top