Pomoćnici

Tatjana Jokanović, pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za unapređenje ravnopravnosti

 

Tatjana Jokanović zaposlena je u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od marta 2016. godine, a od decembra 2016. se nalazi na mestu v.d. pomoćnice poverenice. Prethodno radno iskustvo sticala je na mestu šefice Odseka za propise i analizu materijalno-finansijskog poslovanja Uprave za budžet Sektora za budžet i finansije Ministarstva odbrane. Šest godina radila je u Ministarstvu za dijasporu, gde je bila zadužena za praćenje primene međunarodnih ugovora i prava Evropske unije u Sektoru za statusna pitanja dijaspore, kao i za sprovođenje projekta koji je imao za cilj uključivanje dijaspore u proces evropskih integracija Srbije. Pre toga radila je na projektima Evropske agencije za rekonstrukciju u oblasti reforme sistema zdravstvenog osiguranja, na poslovima pravno-administrativne podrške projektima.

Tatjana Jokanović rođena je 1968. godine u Beogradu. Završila je VI beogradsku gimnaziju, diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu i položila pravosudni ispit. Govori engleski i služi se italijanskim jezikom. Udata je, ima sina Đorđa i ćerku Katarinu.

tatjana.jokanovic@ravnopravnost.gov.rs

Mirjana Kecman, pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za zaštitu ravnopravnosti

 

Mirjana Kecman zaposlena je u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od avgusta 2015. godine. Prethodno je radila na mestu načelnice Odeljenja za upravne poslove u oblasti socijalne zaštite u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom više od dve decenije, radno iskustvo sticala je u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, zatim na mestu pomoćnice Komesara za izbeglice Republike Srbije, kao članica Komisije za azil i kao advokatica. Učestvovala je u radnim grupama za izradu zakona, među kojima su i Zakon o izbeglicama, Zakon o opštem upravnom postupku, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o azilu.
Mirjana Kecman rođena je 1970. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i položila pravosudni ispit. Govori engleski jezik.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/rs/pomocnici">
back to top