Pomoćnice

 

Mirjana Kecman, pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za zaštitu ravnopravnosti

 

Mirjana Kecman zaposlena je u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od avgusta 2015. godine. Prethodno je radila na mestu načelnice Odeljenja za upravne poslove u oblasti socijalne zaštite u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom više od dve decenije, radno iskustvo sticala je u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, zatim na mestu pomoćnice Komesara za izbeglice Republike Srbije, kao članica Komisije za azil i kao advokatica. Učestvovala je u radnim grupama za izradu zakona, među kojima su i Zakon o izbeglicama, Zakon o opštem upravnom postupku, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o azilu.
Mirjana Kecman rođena je 1970. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i položila pravosudni ispit. Govori engleski jezik.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

Sanja Stanković, v.d. pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditelјka Sektora za unapređenje ravnopravnosti

 

Sanja Stanković je pomoćnica poverenice od aprila 2019. godine. Zaposlena je u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti od marta 2017. u Sektoru za unapređenje ravnopravnosti.
Prethodno je od 2013. radila je u Kabinetu predsednika u Gradskoj opštini Zemun. U periodu od 2004. do 2012. bila je kontinuirano angažovana na programima Evropske unije kao regionalna koordinatorka, ekspertkinja za finansiranje, koordinatorka za menadžment, finansiranje i obuke, a takođe i u Informacionom centru Evropske unije, kao viša ekspertkinja za finansiranje i nabavke. U Egiptu je 2007. godine radila u jednoj regionalnoj finansijskoj kompaniji na mestu direktorke Sektora za strane investicije. Radnu karijeru počela je 2001. godine u međunarodnoj kompaniji za promet industrijskih i medicinskih gasova.
Sanja Stanković rođena je u Beču 1973. godine. Diplomirala je nemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2011. godine završila je poslediplomske master akademske studije, na smeru međunarodno javno pravo i stekla diplomu master pravnice. Tečno govori engleski  i nemački jezik, služi se francuskim i španskim.

sanja.stankovic@ravnopravnost.gov.rs

Print Friendly, PDF & Email
back to top