Održana radionica za predstavnike nacionalnih saveta

U okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost”, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Kuća ljudskih prava i demokratije organizovali su seminar o diskriminaciji i mehanizmima zaštite od diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina. Prvoj u nizu, obuci pod nazivom „Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije”, prisustvovali su predstavnici nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine, nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine i Saveza jevrejskih opština. Radne sesije su vodili Emila Spasojević, predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku.

U uvodnom delu, predstavnik Kuće ljudskih prava i demokratije, predstavio je ciljeve obuke i istakao da je neophodno da se predstavnici nacionalnih saveta obuče kako da podnose pritužbe Povereniku, odnosno kako da koriste sve mehanizme zaštite od diskriminacije koji im stoje na raspolaganju. Prepoznata je potreba za jačanjem stručnih službi nacionalnih saveta i istaknuta njihova spremnost da se dodatno obučavaju i jačaju vlastite kapacitete za unapređenje ravnopravnosti.

Drugi deo seminara protekao je u veoma aktivnom razgovoru između predstavnice Poverenika i predstavnika nacionalnih saveta. Govoreći o nadležnostima, ulozi i mandatu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, učesnicima je, kroz primere iz prakse Poverenika, predavačica, Emila Spasojević, približila sve ono što je diskriminacija. Predstavljeni su brojni, konkretni primeri diskriminacije, ali i šta u okviru svog mandata predstavnici nacionalnih saveta mogu učiniti da se diskriminacija suzbije i iskoreni. Razgovora je bilo i o problemima i izazovima sa kojima se nacionalni saveti suočavaju i predloga šta i kako, zajedno, možemo uraditi u cilju unapređivanja ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top