Одржана радионица за представнике националних савета

У оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“, Повереник за заштиту равноправности и Кућа људских права и демократије организовали су семинар о дискриминацији и механизмима заштите од дискриминације припадника националних мањина. Првој у низу, обуци под називом „Улога националних савета националних мањина у борби против дискриминације“, присуствовали су представници националног савета македонске националне мањине, националног савета египатске националне мањине, националног савета словеначке националне мањине, националног савета грчке националне мањине и Савеза јеврејских општина. Радне сесије су водили Емила Спасојевић, представница Повереника за заштиту равноправности, и Драган Поповић, директор Центра за практичну политику.

У уводном делу, представник Куће људских права и демократије, представио је циљеве обуке и истакао да је неопходно да се представници националних савета обуче како да подносе притужбе Поверенику, односно како да користе све механизме заштите од дискриминације који им стоје на располагању. Препозната је потреба за јачањем стручних служби националних савета и истакнута њихова спремност да се додатно обучавају и јачају властите капацитете за унапређење равноправности.

Други део семинара протекао је у веома активном разговору између представнице Повереника и представника националних савета. Говорећи о надлежностима, улози и мандату Повереника за заштиту равноправности, учесницима је, кроз примере из праксе Повереника, предавачица, Емила Спасојевић, приближила све оно што је дискриминација. Представљени су бројни, конкретни примери дискриминације, али и шта у оквиру свог мандата представници националних савета могу учинити да се дискриминација сузбије и искорени. Разговора је било и о проблемима и изазовима са којима се национални савети суочавају и предлога шта и како, заједно, можемо урадити у циљу унапређивања равноправности и сузбијања дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top