Nastavljeni razgovori sa nevladinim organizacijama

Poverenica Brankica Janković nastavila je niz sastanka sa nevladinim organizacijama razgovarajući sa predstavnicama i predstavnicima MDRI-S, NOOSI i Bibije.

U razgovoru sa predstavnicama MDRI-S (Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom) Biljanom Janjić i Draganom Ćirić Milovanović poseban akcenat je bio stavljen na zabrinjavajući trend rasta broja ljudi lišenih poslovne sposobnosti u Srbiji. Istaknuto je da se takve odluke često donose proizvoljno, bez razmišljanja o dalekosežnim posledicama, a tokom sastanka govorilo se i o pritužbama po kojima je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti postupao a koje su se podnosile upravo zbog odluke o lišavanju poslovne sposobnosti i oduzimanju deteta kao direktne posledice takve odluke.

Na sastanku poverenice sa predstavnicima NOOSI (Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije) Ivankom Jovanović, Milanom Stošićem i Svetlanom Vlahović razgovaralo se o važnosti edukacije osoba sa invaliditetom i organizacija osoba sa invaliditetom u preopznavanju diskriminacije, analizi primene Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakona o zabrani diskrimancije, kao i prateće sudske prakse. Istaknuta je neophodnost da sve ustanove i institucije moraju biti pritstupačne za osobe sa invaliditetom, i napomenuto da će se u narednom periodu posebna pažnja posvetiti sprečavanju višestruke diskrimancije žena sa invaliditetom kao i pirpadnika nacionalnih manjina sa invaliditetom.

Tokom razgovora sa Slavicom Vasić, predstavnicom Bibije bilo je reči o položaju žena Romkinja i važnosti osnaživanja ženskih romskih organizacija kao i lokalne romske zajednice za preuzimanje inicijative sa namerom postizanja održive integracije u društvene tokove. Dogovoreno je da se ubudće posebna pažnja posveti većem zapošljavanju Romkinja.

Sastanci poverenice Brankice Janković sa predstavnicima ostalih nevladinih organizacija nastavljaju se narednih dana.

Print Friendly, PDF & Email
back to top