Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka Ministarstvu prosvete i nauke RS, NPS i Zavodu za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja za uklanjanje diskriminatornih sadržaja iz nastavnih materijala i prakse i promovisanje tolerancije i poštovanja ljudskih prava

del. br. 649/2011 datum: 10. 6. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje  …

Opširnije →
Preporuka Vladi Republike Srbije za izmenu Metodologije za izradu podzakonskih propisa

del. br. 477/2011 datum: 21. 4. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti( član 33. tačke 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije) , povodom Zaključka Vlade RS o usvajanju metodologije…

Opširnije →
Preporuka Skupštini grada Jagodina za uklanjanje diskriminatornih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć

del. br. 431/2011 datum: 12. 4. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), povodom usvajanja Odluke o finansijskoj pomoći…

Opširnije →
Preporuka Narodnoj skupštini Republike Srbije za obezbeđivanje učešća žena u međunarodnim delegacijama

del. br. 28/2011 datum: 27. 1. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), a povodom događaja u vezi sa…

Opširnije →
Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje za preduzimanje mera radi sprečavanja diskriminacije na osnovu pola prilikom oglašavanja radnih mesta i podsticanja zapošljavanja manje zastupljenog pola

del. br. I–RP–1–13/10 datum: 15. 7. 2010.   NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 11000 Beograd Za direktora V. I. Poštovani, Obraćamo Vam se povodom predstavke građanke Novog Sada u kojoj se ističe da je završila Mašinski fakultet i da je inženjerka mašinske struke, te da je prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Novi Sad,…

Opširnije →
back to top