Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije ove godine obeležava se u senci pandemije virusa COVID – 19 i mera za njegovo suzbijanje, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković i istakla da je aktuelna situacija pokazala svu ranjivost savremenog društva na globalnom nivou i pred nas postavila nezapamćene izazove, između ostalog, i po pitanju očuvanja i ostvarivanja fundamentalnih ljudskih prava.

Ova situacija pokazuje koliki je značaj međusobnog poštovanja, razumevanja i tolerancije i ne sme biti izgovor za diskriminaciju po bilo kom osnovu – rase, vere, nacionalne i etinčke pripadnosti i po drugim osnovama. Takođe, veoma je važno da u ovom trenutku sva društva ne dozvole rasizam, ksenofobiju ili stigmatizaciju iz bilo kog razloga.

U kontekstu veoma teških okolnosti moramo biti svesni i dodatno otežane pozicije osetljivih društvenih grupa, rekla je poverenica i pozvala sve da u ovom trenutku pokažu solidarnost na delu.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao institucija koja je nadležna za suzbijanje diskriminacije, nastaviće da kontinuirano prati i reaguje u skladu sa svojom nadležnošću, zaključuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top