Međunarodni dan borbe protiv rasizma

Međunarodni dan borbe protiv rasizma obeležava se kao sećanje na dan kada je 1960. godine, u Šarpvilu, u Južnoj Africi, policija je otvorila vatru i ubila 69 ljudi koji su mirno protestvovali protiv zakona aparthejda o ispravama. Proglašavajući ovaj dan 1966. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija pozvala je međunarodnu zajednicu da udvostruči svoje napore u eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije. Rasizam i svi njegovi pojavni oblici neće nestati ako ga negiramo i ignorišemo. Borba protiv rasizma traži da svi nadležni organi efikasno reaguju i kažnjavaju izvršioce rasističkog nasilja i one koji šire rasnu mržnju i netrpeljivost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top