Izveštaji i publikacije

Podkategorije

Istraživanje o položaju starijih žena u Srbiji

Istraživanje o položaju starijih žena u Srbiji

Opširnije →
SMERNICE ZA STRATEŠKE PARNICE

SMERNICE ZA STRATEŠKE PARNICE

Opširnije →
PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

Opširnije →
Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji

Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji

Opširnije →
RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Opširnije →
Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Opširnije →
Nemoj da tolerišeš diskriminaciju

Nemoj da tolerišeš diskriminaciju traži zaštitu i reaguj

Opširnije →
Kodeks ravnopravnosti

Kodeks ravnopravnosti – Smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji – Pojmovnik Kodeks ravnopravnosti – Smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji – Uputstvo i metodologije

Opširnije →
Izvеštај о istrаživаnju јаvnоg mnjеnjа „Оdnоs grаđаnа i grаđаnki prеmа diskriminаciјi u Srbiјi’’

Ovo istraživanje je pripremlјeno i sprovedeno u okviru IPA 2013 Tvining projekta „Podrška unapređenju lјudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“. Izvеštај о istrаživаnju јаvnоg mnjеnjа „Оdnоs grаđаnа i grаđаnki prеmа diskriminаciјi u Srbiјi’’

Opširnije →
Brоšurа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti

Brоšurа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti – ćirilicа Brоšurа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti – lаtinicа Brоšurа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti – еnglеski Brоšurа Pоvеrеnikа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti – rоmski

Opširnije →
back to top