GODIŠNJI IZVEŠTAJ POVERENIKA PRED ODBOROM ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je zasedanju Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova skupštine Srbije, koji je razmatrao Izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zakona o zaštiti podataka o ličnostiza 2016. godinu.

Poverenica Janković je iznela najvažnije podatke iz Godišnjeg izveštaja i navela da građani i građanke i dalje ne prepoznaju diskriminaciju u dovoljnoj meri, ali da je dobro što se više obraćaju instituciji i da su više nego ranije iskazali poverenje u Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Kao najdiskriminisanije društvene grupe vide siromašne, LGBT osobe i Rome. Prema rečima poverenice, pritužbe podnete u 2016. ukazuju da su u Srbiji diskriminaciji najviše izložene žene i osobe sa invaliditetom, a zatim sledi diskriminacija na osnovu starosnog doba, nacionalne pripadnosti, bračnog i porodičnog statusa, itd.

Nakon uvodnog dela, usledila su pitanja narodnih poslanika i poslanica. Izveštaj o radu za prethodnu godinu, predstavio je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka Rodoljub Šabić.

Print Friendly, PDF & Email
back to top