ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОВЕРЕНИКА ПРЕД ОДБОРОМ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић присуствовала је заседању Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова скупштине Србије, који је разматрао Извештај Повереника за заштиту равноправности као и Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и закона о заштити података о личностиза 2016. годину.

Повереница Јанковић је изнела најважније податке из Годишњег извештаја и навела да грађани и грађанке и даље не препознају дискриминацију у довољној мери, али да је добро што се више обраћају институцији и да су више него раније исказали поверење у Повереника за заштиту равноправности. Као најдискриминисаније друштвене групе виде сиромашне, ЛГБТ особе и Роме. Према речима поверенице, притужбе поднете у 2016. указују да су у Србији дискриминацији највише изложене жене и особе са инвалидитетом, а затим следи дискриминација на основу старосног доба, националне припадности, брачног и породичног статуса, итд.

Након уводног дела, уследила су питања народних посланика и посланица. Извештај о раду за претходну годину, представио је и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту личних података Родољуб Шабић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top