Day: August 16, 2017

Pritužba N.O.O.I.S. protiv Javnobeležničke komore Srbije zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-151/2017-02 datum: 15. 7. 2017.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe N.O.O.I.S. protiv Javnobeležničke komore Srbije, zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom prilikom obavlјanja pravnih poslova kod notara, odnosno, javnih beležnika. U pritužbi je navedeno da organizacija ima saznanje da osoba sa invaliditetom koja ne može svojeručno da se potpiše ili…

Opširnije →
Pritužba G.D.S. protiv dnevnog lista D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti javnog informisanja

07-00-00150/2017-02 datum: 10.7.2017.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe G.D.S. je povodom teksta pod nazivom „Stari birači“, objavlјenog 2. aprila 2017. godine u dnevnom listu „D.“. Podnosilac pritužbe smatra da je ovaj tekst „ekstremno ejdžistički“, jer se traži ukidanje prava glasa starijima od 65 godina, za koje se…

Opširnije →
back to top