Day: December 4, 2011

Preporuka Višem sudu u Beogradu za preduzimanje mera za ekspeditivno sprovođenje i okončavanje postupaka u diskriminacionim parnicama

del. br. 1483 datum: 5. 12. 2011. VIŠI SUD U BEOGRADU Dragoljub Albijanić, v. f. predsednika 11000 BEOGRAD Savska br. 17 a Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani…

Opširnije →
back to top