Дан: 4. децембра 2011.

Препорука Вишем суду у Београду за предузимање мера за експедитивно спровођење и окончавање поступака у дискриминационим парницама

дел. бр. 1483 датум: 5. 12. 2011. ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Драгољуб Албијанић, в. ф. председникa 11000 БЕОГРАД Савска бр. 17 а Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 7. и 9. Закона о забрани…

Опширније →
back to top