Споразум о сарадњи са УНИЦЕФ-ом

 Споразум о сарадњи са Фондом Уједињених нација за децу у Србији (УНИЦЕФ) на превенцији свих облика дискриминације деце.

У септембру 2012. године Фонд Уједињених нација за помоћ деци у Србији (УНИЦЕФ) и Повереник за заштиту равноправности потписали су споразум о вишегодишњој сарадњи на превенцији свих облика дискриминације деце. Ова сарадња биће реализована у оквиру УНИЦЕФ Програма Србија за период 2011-2015, а спроводиће се у фазама.

Циљ ове сарадње је јачање поштовања и заштите људских права свих грађана, а посебно деце и младих. Повереник и УНИЦЕФ сагласили су се да ће сарађивати у циљу оснаживања улоге Повереника у превенцији свих видова дискриминације деце, с посебним освртом на децу из маргинализованих друштвених група. Сарадња ће допринети јачању система мониторинга и реаговања на случајеве дискриминације, промоцији равноправности путем Панела младих Повереника и унапређењу процедура које ће ојачати положај деце у поступцима пред Повереником за заштиту равноправности, као и у поступцима пред другим независним телима.

Ликовни конкурс и конкурс за фотографију „Сви смо једнаки и можемо заједно!“

  Повереница за заштиту равноправности и Фонд Уједињених нација за децу (UNICEF) организују ликовни конкурс и конкурс за најбољу фотографију за ученике и ученице основних и средњих школа у Републици Србији, на тему „СВИ СМО ЈЕДНАКИ И МОЖЕМО ЗАЈЕДНО!“. Циљ овог конкурса је промовисање равноправности и поштовање различитости. Желимо да код ученика и ученица основних…

Опширније →
Летња школа Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“

Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ Србија организовали су летњу школу Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“, у периоду од 25. до 27. августа 2014. године у Бањи Врујци. Летња школа је организована са циљем да деца и млади утврде своја постојећа и стекну нова знања у препознавању дискриминације, да сами не буду…

Опширније →
Публикације настале у сарадњи са УНИЦЕФ-ом

  Повереник за заштиту равноправности објавио је више публикација у оквиру партнерске сарадње са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији. УНИЦЕФ је подржао штампу следећих издања:   „Права детета у међународним документима“, Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, Београд, 2011 Ова публикација, коју су заједнички објавили Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, уз подршку УНИЦЕФ-a,…

Опширније →
Повереник и УНИЦЕФ потписали Меморандум о сарадњи

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић и директор Канцеларије УНИЦЕФ-a у Србији Мишел Сен Лот потписали су Меморандум о разумевању. Овај документ израз је подршке коју ће у будућности УНИЦЕФ пружати Поверенику у циљу промовисања права детета и заштите деце и младих од дискриминације. Потписивањем меморандума Повереник и УНИЦЕФ сагласили су се да ће сарађивати…

Опширније →
Пoсeтa дeлeгaциje УНИЦЕФ-a Пoвeрeнику

Дирeктoр кaнцeлaриje УНИЦЕФ-a у Србиjи Mишeл Сeнт-Лoт и Taњa Рaнкoвић, спeциjaлисткињa зa oблaст oбрaзoвaњa кaнцeлaриje УНИЦЕФ-a у Србиjи, пoсeтили су институциjу Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти. Приликoм пoсeтe, пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић истaклa je дa je УНИЦЕФ дo сaдa биo jeдaн oд нajвaжниjих пaртнeрa Пoвeрeникa, кao и дa je Пoсeбaн извeштaj Пoвeрeникa o дискриминaциjи дeцe, кojи ћe…

Опширније →
Семинар „Дискриминација у образовању“

Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ Србија организовали су други по реду семинар намењен деци и младима на тему „Дискриминација у образовању“, у периоду од 28. до 30. августа. Семинар је организован са циљем да деца и млади науче да препознају дискриминацију, да сами не буду дискриминатори, као и да користе механизме заштите од дискриминације…

Опширније →
Семинар за децу са темом „Србија: 0 дискриминације!“

Повереник за заштиту равноправности одржао је семинар за децу са темом „Србија: 0 дискриминације!“ од 28. до 30. новембра 2012. године у Ковачици. Семинар је одржан уз подршку УНИЦЕФ-а и у сарадњи са Заштитником грађана, а специјални гости су били представници организације ВеликиМали са децом и младима са сметњама у развоју. На семинару је учествовао…

Опширније →
back to top