Летња школа Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“

Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ Србија организовали су летњу школу Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“, у периоду од 25. до 27. августа 2014. године у Бањи Врујци. Летња школа је организована са циљем да деца и млади утврде своја постојећа и стекну нова знања у препознавању дискриминације, да сами не буду дискриминатори, као и да користе механизме заштите од дискриминације када је потребно. Поред тога, њима су представљене смернице за анализу садржаја уџбеника за средње школе, које ће користити у свом истраживачком раду у наредном периоду, уз стручну подршку УНИЦЕФ-а и стручне службе Повереника.

Семинару је присуствовало 18 чланова и чланица панела младих „Истеривачи/це дискриминације“, који су се први пут окупили у новембру 2012. године на тродневном семинару о заштити од дискриминације. Чланови и чланице панела су узраста од 15 до 18 година и долазе из целе Србије. Панел је основан са циљем да сарађује са институцијом Повереника за заштиту равноправности и саветује Повереницу о питањима која се односе на сузбијање и заштиту од дискриминације деце и младих.

У тродневном семинару, одржано је неколико предавања и радионица на тему препознавања стереотипа и предрасуда и како они утичу на формирање дискриминаторних ставова и на дискриминаторно поступање, затим о партиципативном истраживању младих и о методама анализе садржаја уџбеника.

Такође, панелисти/киње су педставили новим чланицама и члановима искуства и стечена знања са претходних семинара, као и један пример успешне примене механизма за заштиту од дискриминације подношењем притужбе Повереници. Највећи део програма чинила су предавања др Јелене Врањешевић, професорке развојне (дечје) психологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду, док је помоћница Поверенице Косана Бекер модерирала програмом и давала корисне смернице и стручне одговоре учесницама и учесницима. На летњој школи Панела младих „Истеривача/ица дискриминације“ присуствовала је и Повереница Невена Петрушић и указала младим учесницама и учесницама, између осталог, на неке специфичности поступка утврђивања дискриминације и на значај активне улоге деце и младих у откривању и сузбијању дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top