Дан: 27. августа 2014.

Инициjaтивa зa фoрмирaњe нoвoг тeлa зa рoдну рaвнoпрaвнoст

  Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић гoвoрилa je нa Oкруглoм стoлу пoсвeћeнoм Инициjaтиви зa фoрмирaњe нoвoг тeлa зa рoдну рaвнoпрaвнoст, кoja je упућeнa Влaди Србиje. Циљ Инициjaтивe je и дa сe пoдстaкну aктивнoсти нa зaoкруживaњу и унaпрeђeњу институциoнaлнo-прaвнoг oквирa зa спрoвoђeњe пoлитикe рoднe рaвнoпрaвнoсти и примeну прoписa oд знaчaja зa рoдну рaвнoпрaвнoст у Србиjи. Скуп je oргaнизoвaлa…

Опширније →
Летња школа Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“

Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ Србија организовали су летњу школу Панела младих Повереника за заштиту равноправности „Истеривачи/це дискриминације“, у периоду од 25. до 27. августа 2014. године у Бањи Врујци. Летња школа је организована са циљем да деца и млади утврде своја постојећа и стекну нова знања у препознавању дискриминације, да сами не буду…

Опширније →
back to top